logo na horní lištu

souckova@ucetnictvisouckova.cz

+420 734 204 957

logo na horní lištu

souckova@ucetnictvisouckova.cz

+420 734 204 957

Naše Služby

Zpracování účetnictví

Proč si vybrat naši službu zpracování účetnictví?

 1. Profesionální tým: Naše společnost disponuje týmem zkušených účetních odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti s komplexním zpracováním účetnictví.
 2. Přesnost a spolehlivost: Věříme v kvalitu a detailnost. Každý účetní záznam je pečlivě zkontrolován, aby byla zajištěna maximální přesnost a spolehlivost vaší finanční evidence.
 3. Soulad s právními předpisy: Jsme vždy plně informováni o aktuálních daňových a účetních předpisech. Zajistíme, že vaše účetnictví bude v souladu s platnými právními normami.
 4. Individualizovaný přístup: Každý klient je pro nás jedinečný. Poskytujeme individuální řešení, která odpovídají vašim konkrétním potřebám a požadavkům.
 5. Časová úspora: Outsourcováním zpracování účetnictví nám uvolníte čas, který můžete věnovat rozvoji svého podnikání nebo jiným důležitým záležitostem.

Naše služby zpracování účetnictví zahrnují:

 • Sledování finančních toků: Pečlivě monitorujeme příjmy a výdaje vaší společnosti, abyste měli aktuální informace o stavu vaší ekonomické situace.
 • Evidenci faktur: Zajišťujeme kompletní evidenci faktur, což usnadňuje proces fakturace a plnění daňových povinností.
 • Vytváření výkazů: Připravujeme potřebné výkazy a hlášení pro daňové úřady a jiné instituce.
 • Analýzu nákladů a výnosů: Pomáháme vám identifikovat oblasti, kde můžete provést úspory a zlepšit finanční výkonnost.

Zpracování daňové evidence

V naší účetní firmě rozumíme, že správná daňová evidence je klíčovým prvkem pro úspěšné fungování vašeho podnikání. Proto jsme tu, abychom vám poskytli odbornou pomoc a zabezpečili, že vaše daňová evidence bude pečlivě vedená a v souladu s platnými právními předpisy.

1. Kompletní evidence: Zajišťujeme detailní a přesnou evidenci všech daňových transakcí, včetně příjmů, výdajů, daní a odvodů.

2. Daňové povinnosti: Jsme vaším spolehlivým průvodcem v rámci daňových povinností. Pomáháme vám s přípravou a podáním daňových přiznání a hlášení.

3. Konzultace: Poskytujeme vám odbornou konzultaci ohledně optimálního způsobu zdanění, abyste mohli využít všech možných daňových úlev a výhod.

4. Daňová plánování: Pomáháme vám s strategickým plánováním, jak minimalizovat daňové zatížení vaší společnosti a efektivně využít daňové benefity.

5. Kontrola a audit: Provádíme důkladné kontroly vaší daňové evidence, abychom zjistili a předešli možným chybám nebo nedostatečnostem. V případě potřeby se také účastníme daňových auditů.

6. Aktualizace předpisů: Jsme vždy informováni o aktuálních změnách v daňových předpisech a zajišťujeme, že vaše daňová evidence bude v souladu s nejnovějšími normami.

Mzdy a personalistika

V oblasti mzdy a personalistiky jsme vaším partnerem pro správu lidských zdrojů a mzdových agend. Chápeme, že vaši zaměstnanci jsou klíčovým aktivem vašeho podnikání, a proto nabízíme špičkové služby, které vám usnadní procesy spojené s personální správou.

1. Mzdy: Zajišťujeme komplexní správu mzdových agend, od výpočtu mzdových nákladů až po včasné a správné vyplácení mezd vašim zaměstnancům. Sledujeme aktuální legislativu a zaručujeme vám správnost a přesnost mzdových výpočtů.

2. Personální administrativa: Pomáháme s veškerými personálními záležitostmi, včetně uzavírání pracovních smluv, evidence zaměstnanců, výpovědí a dalších dokumentů.

3. Sociální a zdravotní pojištění: Zabýváme se správou sociálního a zdravotního pojištění vašich zaměstnanců, abyste měli jistotu, že jsou všechny povinnosti plněny správně.

4. Odvody a daně z příjmu zaměstnanců: Zajišťujeme výpočet a správu odvodů a daní z příjmu zaměstnanců, abyste splnili všechny daňové povinnosti včas a v souladu s platnými zákony.

5. Poradenství pro personální rozvoj: Poskytujeme rady ohledně strategií pro personální rozvoj a plánování, aby váš tým byl efektivní a motivovaný.

6. Zastupování před úřady: V případě potřeby zastupujeme váš podnik před úřady, jako jsou sociální pojišťovny nebo daňové úřady, abyste nemuseli řešit složité administrativní procesy.

Proč si vybrat naše služby?

 • Profesionální tým: Naši odborníci mají bohaté zkušenosti v oblasti mzdy a personalistiky.
 • Přesnost a spolehlivost: Sledujeme detaily, abychom zabezpečili správnost všech procesů.
 • Soulad s legislativou: Jsme vždy informováni o aktuálních právních předpisech, abychom vám zajistili dodržení všech povinností.
 • Diskrétnost: Vaše personální a mzdové informace jsou u nás v bezpečí.

Poradenská činnost

Naše účetní firma je zde nejenom pro zpracování čísel a papírů, ale také pro to, abychom vám poskytli významnou poradenskou podporu. S naší odbornou poradenskou činností vám můžeme pomoci dosáhnout finanční stability a úspěchu vašeho podnikání.


Naše poradenská činnost zahrnuje:

1. Daňové poradenství: Jsme tady, abychom vás provedli komplexním světem daní. Pomáháme vám s optimalizací daňových povinností, identifikujeme daňové úlevy a strategie, které vám mohou ušetřit náklady.

2. Finanční plánování: Společně s vámi vytvoříme finanční plán, který zohlední vaše cíle a potřeby. Pomůžeme vám s rozpoznáním dlouhodobých finančních cílů a sestavíme strategii, jak je dosáhnout.

3. Analýza nákladů a výnosů: Provedeme důkladnou analýzu vašich nákladů a výnosů a identifikujeme oblasti, kde můžete provést úspory a zlepšit finanční výkonnost.

4. Podnikatelské rady a strategie: Naše zkušenosti nám umožňují vám poskytovat cenné rady pro rozvoj vašeho podnikání. Pomůžeme vám s vytvořením efektivních strategií, které vám umožní dosáhnout vašich obchodních cílů.

5. Právní poradenství: Spolupracujeme s právníky, abychom vám poskytli informace ohledně právních aspektů vašeho podnikání, včetně smluv, regulací a zákonů.

6. Rizikový management: Pomůžeme vám identifikovat potenciální rizika spojená s vaším podnikáním a vypracujeme plány na jejich minimalizaci.

Proč zvolit naši poradenskou činnost?

 • Zkušenosti: Naši poradci mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti finančního a daňového poradenství.
 • Individuální přístup: Každý klient je pro nás jedinečný. Naše rady a strategie jsou přizpůsobeny vašim konkrétním potřebám.
 • Celkový pohled: Sledujeme celkový obraz vašeho podnikání a pomáháme vám udržet věci pod kontrolou.
 • Cílené výsledky: Naše poradenství směřuje k dosažení konkrétních výsledků pro vaše podnikání.

Řešení daňových kontrol

Jsme vaší oporou v obtížných chvílích spojených s daňovými kontrolami. Rozumíme, že daňové kontroly mohou být náročné a stresující zároveň. Proto jsme tu, abychom vám poskytli profesionální a odbornou pomoc při řešení těchto situací.

Jak vám můžeme pomoci s řešením daňových kontrol?

1. Odborné vedení: Naši zkušení odborníci vám pomohou pochopit proces daňové kontroly a budou vás průvodci skrze všechny fáze tohoto procesu.

2. Příprava dokumentace: Zajistíme, že vaše daňová dokumentace je kompletní, aktuální a správně strukturovaná, což vám usnadní komunikaci s daňovým úřadem.

3. Reakce na požadavky úřadu: Pomůžeme vám připravit vhodné odpovědi na požadavky daňového úřadu a zajistíme, že vaše odpovědi budou založeny na věrohodných údajích.

4. Zastupování: Máme zkušenosti s zastupováním klientů před daňovými orgány. Zajistíme, že vaše zájmy budou řádně zastoupeny.

5. Analýza situace: Provedeme detailní analýzu situace a navrhneme strategie, které vám pomohou minimalizovat případné sankce a další nepříjemnosti.

Proč zvolit naše služby pro řešení daňových kontrol?

 • Odbornost: Máme hluboké znalosti v oblasti daňových předpisů a procesů.
 • Zkušenosti: Naši odborníci mají bohaté zkušenosti s úspěšným řešením různých typů daňových kontrol.
 • Orientace na výsledky: Naše snaha směřuje k dosažení co nejlepšího výsledku pro vás, včetně snížení případných nákladů.
 • Klíčová komunikace: Komunikujeme s daňovým úřadem za vás, abyste se mohli soustředit na běžné chod vašeho podnikání.
 • Klidná mysl: Zajistíme, že budete mít klidnou mysl, protože vaše daňové záležitosti jsou v dobrých rukou.

Zastupování na úřadech

S naší účetní firmou máte silného spojence při zastupování na úřadech. Rozumíme, že administrativní procesy mohou být složité a časově náročné. Proto jsme tu, abychom vám poskytli odbornou a spolehlivou asistenci při komunikaci s různými úřady.

Jak vám můžeme pomoci s zastupováním na úřadech?

1. Daňové úřady: Zastupujeme vás před daňovými úřady, abyste nemuseli trávit hodiny na písemném i ústním jednání s úředníky.

2. Sociální a zdravotní pojišťovny: Komunikujeme s pojišťovnami za vás, ať už jde o platby sociálního a zdravotního pojištění nebo vyřizování dávek.

3. Úřady práce: Zajišťujeme komunikaci a vyřizování potřebných dokumentů na úřadech práce.

4. Obchodní rejstřík: Vedení obchodního rejstříku může být komplikované. Pomůžeme s jeho správným vedením a aktualizacemi.

5. Jiné instituce: Zastupujeme vás před dalšími institucemi, jako jsou finanční úřady, obecní úřady a další, ať už jde o povolení, licence nebo jiné záležitosti.

Proč zvolit naše služby pro zastupování na úřadech?

 • Zkušenosti: Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti s komunikací na úřadech.
 • Odbornost: Máme hluboké znalosti v oblasti administrativních procesů a právních předpisů.
 • Časová úspora: Uvolníme vás od náročných úředních procedur a umožníme vám se soustředit na podnikání.
 • Správnost: Zajistíme, že veškeré dokumenty a záležitosti budou řádně vyřízeny a odevzdány.
 • Profesionální jednání: Komunikujeme s úřady za vás a zastupujeme vaše zájmy s profesionálním přístupem.

Zpětná rekonstrukce účetnictví

S naší účetní firmou můžete získat jasnost a pořádek ve vašem účetnictví i tehdy, když to v minulosti nebylo řádně vedené. Poskytujeme profesionální služby zpětné rekonstrukce účetnictví, abyste mohli mít přehled o minulých finančních transakcích a stavu vašeho podnikání.

Co zahrnuje naše služba zpětné rekonstrukce účetnictví:

1. Analýza stávajícího stavu: Provádíme důkladnou analýzu vašeho současného účetnictví, abychom identifikovali nedostatky a nejasnosti.

2. Rekonstrukce účetních záznamů: Zajišťujeme rekonstrukci účetních záznamů a vytvoření přesného obrazu vašich minulých finančních operací.

3. Upravení dokumentace: Připravujeme potřebné účetní dokumenty, které jsou v souladu s platnými předpisy, ať už jde o daňová přiznání nebo výkazy.

4. Vytvoření rekapitulace: Pomáháme vám sestavit přehledné rekapitulace vašich minulých transakcí, aby bylo možné snadno analyzovat vaši finanční historii.

5. Identifikace chyb a nedostatků: Pracujeme na odhalení chyb a nedostatků v minulém účetnictví a navrhujeme opatření pro jejich korekci.

Proč zvolit naše služby pro zpětnou rekonstrukci účetnictví?

 • Odbornost: Naši odborníci mají bohaté zkušenosti s rekonstrukcí účetnictví různých typů podniků.
 • Přesnost: Sledujeme detaily, abychom zaručili přesnost všech rekonstruovaných účetních záznamů.
 • Soulad s předpisy: Vytváříme rekonstrukci v souladu s platnými právními předpisy a daňovými normami.
 • Přehlednost: Zajistíme, že budete mít přehled o minulých finančních operacích a můžete se efektivně rozhodovat na základě kvalitních dat.
 • Podpora: Naše rady vám pomohou lépe porozumět minulému účetnictví a využít získané informace pro lepší řízení podnikání.

Daně

Naše účetní firma je vaším spolehlivým průvodcem v oblasti daní, ať už jde o právnické osoby, fyzické osoby nebo majetek. S našimi specializovanými službami vám pomůžeme udržet vaše daňové závazky pod kontrolou a zajistit, že všechny daně budou plněny v souladu s platnými předpisy.


1. Daň z příjmu právnických osob:
Jsme tu, abychom vás provedli složitým světem daní z příjmu právnických osob. Sledujeme vývoj daňové legislativy a zajistíme, že vaše společnost bude plnit všechny své povinnosti včas a efektivně.

2. Daň z příjmu fyzických osob: Individuální zdanění fyzických osob má svá specifika. S našimi odbornými znalostmi vám pomůžeme optimalizovat vaše daňové povinnosti a využít všech dostupných daňových úlev.

3. Daň z nemovitosti: Správné zdanění nemovitostí vyžaduje důkladné porozumění daňovým předpisům. Naše služby vám pomohou zjistit a plnit vaše daňové povinnosti spojené s nemovitým majetkem.

4. Daň z přidané hodnoty: Daň z přidané hodnoty (DPH) je klíčovou daní, která se dotýká mnoha oblastí podnikání. S naší pomocí budete mít jistotu, že plníte všechny povinnosti v souvislosti s DPH a zároveň optimalizujete své daňové náklady.

5. Silniční daň: Sledujeme vývoj silniční daně a zajistíme, že budete vědět, jaké jsou vaše povinnosti a jak se správně registrovat a platit tuto daň.


Proč si vybrat naše služby v oblasti daní?

 • Specializace: Máme hluboké znalosti v oblasti daní a stále se vzděláváme o nových trendech a změnách v legislativě.
 • Odborníci: Naši odborníci vám poskytnou nezbytné rady a konzultace ohledně vašich daňových otázek.
 • Spravedlivé zdanění: Pomáháme vám vytvořit strategie, které minimalizují daňové zatížení, ale zároveň jsou v souladu s právními předpisy.
 • Daňová plánování: Pomáháme vám s dlouhodobým plánováním, abyste mohli správně naplánovat vaše daňové povinnosti.

Naše účetní firma je tu pro vás s cílem zajistit vám profesionální, spolehlivé a odborné služby, které vám umožní soustředit se na růst vašeho podnikání. S našimi zkušenostmi, odborností a individuálním přístupem k vašim potřebám se postaráme o vaše účetnictví, daně, mzdy a další finanční aspekty. Vaše daňová klidná mysl je pro nás důležitá, protože víme, že váš úspěch je naším úspěchem. Zvolte naši firmu a mějte jistotu, že máte partnera, na kterého se můžete spolehnout v každé fázi vašeho podnikání.

První konzultace zcela zdarma!

Kontaktujte nás ještě dnes a my s vámi uděláme úvodná konzultaci zdarma!